Gói Smart Home

Gói sản phẩm phù hợp nhất cho gia đình bạn

Các gói sản phẩm tích hợp đầy đủ các thiết bị thông minh cần thiết trong mỗi gia đình Việt,
giúp những trải nghiệm được trở nên trọn vẹn nhất

Các giải pháp thông minh

Giải Pháp Chiếu Sáng

● Thay đổi cường độ sáng và nhiệt độ màu theo thời gian.
● Tự động bật đèn khi có chuyển động.
● Điều khiển riêng lẻ hoặc theo nhóm không cần phụ thuộc hạ tầng điện.

Tiìm hiểu thêm

Giải Pháp Điều khiển

● Điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt hoặc từ xa bằng smart phone.
● Tắt/ bật thiết bị theo nhóm hoặc riêng lẻ.
● Hẹn giờ lịch hoạt động, tạo ngữ cảnh tự động với cảm biến.

Tìm hiểu thêm

Giải Pháp An Ninh

● Phát hiện chuyển động và gửi video thời gian thực trên điện thoại.
● Báo động âm thanh khi có sự cố xảy ra.
● Mở cửa bằng khuôn mặt hoặc từ xa bằng điện thoại.

Tiìm hiểu thêm

Giải Pháp Truyền Hình

● Mở kênh, chương trình bằng giọng nói.
● Kho nội dung đa dạng gồm: Giải trí, Giáo dục, Yoga.
● UEFA Champoins League, HBO, K+.

Tìm hiểu thêm